top of page
​Chúng tôi có thể giải đáp đc gì cho bạn kg?
        若您仍對本公司之真空包裝機、震動整平機、自動計量機、真空乾燥機等設備,或者是鮮食(蔬菜、水果、肉製品)、五穀雜糧(花生、腰果、豆類等)、茶葉等之乾燥、計量、保存等有任何疑問,歡迎您隨時與我們聯繫!
- ​針對上述之所有內容,本公司保有修改及增減之權利 -
bottom of page