top of page

Bao bì hút chân kg

  VACUUM PACKING MACHINE  

白米、咖啡、生鮮、調理包等各類型真空包装機。

Bằng sáng chế hệ dung làm phẳng bao bì

祐麟專利整平技術
專利真空包裝機

Có thể bạn sẽ có hứng thú với sản phẩm này。

bottom of page