top of page
Tài liệu ghi chép

Tuần triển lãm nông nghiệp quốc tế tại Đài Loan 2017

Taiwan Agriculture Week 2017

Nov.9(Thur.) ~ Nov.11(Sat.).2017

Đơn vị  tổ chức

Công Ty Triển Lãm Hữu Hạn Mậu Hữu

Hội triển lãm máy móc kiêm tư liệu nông nghiệp quốc tế 2017

International Agricultural Machinery and Material Exhibition 2017

Oct.28(Sat.) ~ Oct.30(Mon.).2017

Đơn vị chỉ đạo 

Sở Lương Thực Ủy Viên Hội Đồng Nông Nghiệp Viện Hành Chính.

Đơn vị tổ chức

Chính Phủ Huyện Vân Lâm ,Hội Công Đoàn Máy Móc Nông nghiệp Đài Loan.  

Hội nghị triển lãm kiêm kỹ thuật nông nghiệp Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương

Asia Agri-Tech Expo & Forum

Sep.28(Thur.) ~ Sep(Sat.).30.2017

Đơn vị tổ chức

Công ty Hữu hạn Phó Văn Châu Á

Đơn vị đồng tổ chức

Ủy Ban Nông Nghiệp Viện Hành Chích

Hội nghị toàn quốc cải tiến kinh doanh kiêm kỹ thuật nuôi giống lúa nước trong năm 2017

Sep.26(Tues.).2017

Đơn vị tư vấn

Ủy Ban Nông Nghiệp Viện Hành Chích chi nhánh Sở Lương Thực khu vực miền trung.

Ủy Ban Nông Nghiệp Viện Hành Chích xưởng cải tiến khu vực trung bộ,chính phủ huyện Trương Hóa hội nông dân Trương Hóa . 

Đơn vị tổ chức

Hội tư vấn kỹ thật cải tiến nuôi giống lúa nước huyện Trương Hóa.

Hội triển lãm máy móc kiêm tư liệu nông nghiệp quốc tế 2016

International Agricultural Machinery and Material Exhibition 2016

​Oct.22(Sat.) ~ Oct.24(Mon.).2016

Đơn vị chỉ đạo

Hội lương thực Ủy viên hội nông nghiệp viện hành chính.

Đơn vị Tổ chức

Chính phủ huyện Vân Lâm ,công đoàn hội máy móc công nghiệp Đài Loan

Please reload

祐麟實業有限公司展會紀錄

Ghi chép triển lãm 

  YOW LIN EXHIBITION REPORT  

       Công ty Doanh Nghiệp Hữu Hạn Hựu Lân xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ lâu dài của các vị,đã giúp cho chúng tôi vững bước để sản xuất ra các thiết bị thêm tinh tế và nâng cao kỹ thuật .Chúng tôi không những có bước đột phá về máy bao bì chân không mà còn tiến thêm 1 bước phát triển máy cân đo lượng và máy sấy khô ,đây là những kết quả không ngừng sáng tạo .Những ngày tháng tiếp theo sẽ nhìn thấy chúng tôi chỉ tăng thêm hơn ma thôi。
bottom of page