top of page

Máy cân tự động ​ 

   AUTOMATIC WEIGHING MACHINE    

咖啡、白米、五穀雜糧、金屬零件等計量分裝機

Có thể bạn sẽ có hứng thú với sản phẩm sau。

bottom of page